Elektrische keuring

Elektrische keuring

Het is sinds 1 juli 2008 verplicht om de elektrische installatie van een woning te laten keuren in volgende situaties: bij nieuwbouw, bij verkoop van de woning waarbij de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981, bij wijziging, uitbreiding of renovatie van de bestaande elektrische installatie, bij tijdelijke installaties en ten slotte bij een aanvraag tot verzwaring van de aansluiting. Daarbij komt nog dat iedere installatie eens in de 25 jaar gekeurd dient te worden. Dit moet uitgevoerd worden door een controlemechanisme, erkend door de Minister van Energie.
Evenzo als bij het energieprestatiecertificaat doen wij beroep op een externe firma voor deze elektrische keuring. U hoeft zich wederom nergens zorgen over te maken. Wij zorgen er voor dat alles correct in orde wordt gebracht.