EPC

EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) toont ons op een overzichtelijke wijze hoe energiezuinig een woning, appartement, studio, … is. Hierbij wordt rekening gehouden met de gebouwschil en de installaties. Zo’n EPC-label is verplicht bij het te koop- of te huurstellen van uw eigendom. Aan de hand van dit document worden potentiële kopers/huurders op de hoogte gesteld van de energiezuinigheid van het pand ten opzichte van andere gebouwen. Het is namelijk een doelstelling van de Vlaamse Regering om tegen 2050 alle Vlaamse woningen even energiezuinig te maken als een energetische nieuwbouwwoning van 2017. Het EPC toont in welke mate de woonst reeds voldoet aan deze energiedoelstelling.
Wij doen steeds beroep op een externe firma voor het aanleveren van het EPC en zorgt er voor dat de nodige zaken correct afgehandeld worden. U hoeft zich nergens zorgen over te maken. Wij zorgen voor alles.